W związku z wpłynięciem w okresie rekrutacji dużej ilości formularzy zgłoszeniowych, informacje o zakwalifikowaniu do projektu będą przekazywane telefonicznie i/lub mailowo do dnia 27.08.2021.

Tomasz Molendowski TOM realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Perspektywy dla świętokrzyskiej branży transportowej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

 

Celem projektu jest objecie kształceniem min 50 osób dorosłych (7 kobiet i43 mężczyzn), które chcą z własnej inicjatywy uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe kierowcy ciężarówki (kat. C prawa jazdy i/lub kat CE prawa jazdy oraz świadectwo kwalifikacji do przewozu rzeczy).

 

W projekcie przewiduje się następujące działania:
- szkolenia z zakresu prawa jazdy kat C - 5 gr x 10 os,
- szkolenia z zakresu prawa jazdy kat CE - 5 gr x 10 os,
- kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - przewóz rzeczy (KWPC) - 5 gr x 10 osób - szkolenia u pracodawców z zakresu praktycznych aspektów przewozu rzeczy.

 

Kwota dofinansowania projektu: 430 640,63 zł; wkład własny: 64.500,00 zł Okres realizacji: 01.07.2021-30.06.2023.

contentmap_module