Niniejszym informujemy, iż osoby przyjęte do projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo w dniach 06.02.2019 - 08.02.2019 na numer telefonu lub adres mailowy podane w formularzu zgłoszeniowym. 

 


17.01.2019 zostaje uruchomiona rekrutacja do pierwszej grup szkoleniowej w bloku C (kierowca ciężarówki). Do grupy zostanie zakwalifikowane minimum 15 osób. Formularze zgłoszeniowe prosimy dostarczać do biura projektu przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (Szkoła Jazdy „TOM”).

 

Rekrutacja:

1) Bezwarunkowe pierwszeństwo osób niepełnosprawnych

2) Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które:

- posiadają wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED2 włącznie;

- ukończyły 50lat.

Osoby te będą stanowiły 50% uczestników projektu

3) Punkty premiujące na etapie rekrutacji będą przyznawane za spełnienie warunków:

- dochód członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej - 1 punkt;

4) Pierwszeństwo dla kobiet na etapie rekrutacji w przypadku równej ilości punktów z mężczyznami.

 

 

 

 

 

contentmap_module