Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że trwa ciągły nabór do ostatniej grupy szkoleniowej w ramach projektu "Zawodowi kierowcy dla regionu świętokrzyskiego" dla osób chcących uzyskać prawo jazdy Kat. C wraz z kat. E po Coraz Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej  (zgłoszenia przyjmujemy do 22.01.2020) a także dla osób, które chciałabym uzyskać tylko kat. E po C. (zgłoszenia przyjmujemy do 29.02.2020. Zgłoszenia prosimy  składać osobiście w siedzibie Szkoły Jazdy TOM lub na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Szanowni Państwo,

 

Szkoła Jazdy TOM Tomasz Molendowski, realizująca w Kielcach projekt pn. „Zawodowi kierowcy dla regionu świętokrzyskiego”, informuje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych kursach na prawo jazdy:

– komplet uprawnień - kat C, CE i kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (przewóz rzeczy) lub prawo jazdy kat. E do C.

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe z terenu woj. świętokrzyskiego, które chcą z własnej inicjatywy uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe kierowcy ciężarówki lub autobusu.

 

W toku bieżącej rekrutacji, zachęcamy szczególnie osoby w wieku pow. 50 lat  lub z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym (podstawowym).

Poniżej link do strony internetowej, na której zamieszczone są informacje o projektach:

www.sjtom-ck.pl

   
   

Wypełnione formularze zgłoszeniowe będzie można składać skanem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w godzinach pracy biura projektu w Kielcach przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (dni robocze w godz. 12-16).

Podstawowe zasady rekrutacji:

1) Bezwarunkowe pierwszeństwo osób niepełnosprawnych

2) Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które:

- posiadają wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED2 włącznie;

- ukończyły 50lat.

 

Osoby te będą stanowiły min. 50% uczestników projektu

3) Punkty premiujące na etapie rekrutacji będą przyznawane za spełnienie warunków:

- dochód członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej – 1 punkt;

 

- gospodarstwo domowe bez osób pracujących – 1 punkt (dot. projektu „Kierowca zawodowy..”)

- jak wyżej z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu – 1 punkt (dot. projektu „Kierowca zawodowy..”)

4) Pierwszeństwo dla kobiet na etapie rekrutacji w przypadku równej ilości punktów z mężczyznami.

 

Kursy kończą się egzaminami państwowymi na prawo jazdy oraz świadectwo kwalifikacji.

Projekty są współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 -2020

 
 

  


Niniejszym informujemy, iż osoby przyjęte do projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo w dniach 06.02.2019 - 08.02.2019 na numer telefonu lub adres mailowy podane w formularzu zgłoszeniowym. 

 


17.01.2019 zostaje uruchomiona rekrutacja do pierwszej grup szkoleniowej w bloku C (kierowca ciężarówki). Do grupy zostanie zakwalifikowane minimum 15 osób. Formularze zgłoszeniowe prosimy dostarczać do biura projektu przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (Szkoła Jazdy „TOM”).

 

Rekrutacja:

1) Bezwarunkowe pierwszeństwo osób niepełnosprawnych

2) Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które:

- posiadają wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED2 włącznie;

- ukończyły 50lat.

Osoby te będą stanowiły 50% uczestników projektu

3) Punkty premiujące na etapie rekrutacji będą przyznawane za spełnienie warunków:

- dochód członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej - 1 punkt;

4) Pierwszeństwo dla kobiet na etapie rekrutacji w przypadku równej ilości punktów z mężczyznami.

 

 

 

 

 

contentmap_module